Gespreksleider

Voor een constructieve discussie- of overlegsessie is een goede moderator van groot belang. Iemand die neutraal in de materie staat, het tempo en de tijd kan bewaken en iedereen de ruimte biedt om inbreng te hebben. Die kritisch is zonder cynisch te worden en die waar nodig een kwinkslag maakt zonder het ten koste van de inhoud te laten gaan. Sytse Wilman is een ervaren gespreksleider en in die rol combineert hij zijn vaardigheden als journalist met zijn achtergrond in het theater. Zo staat hij ervoor garant dat de bijeenkomst soepel verloopt en alle deelnemers zich gehoord en gezien voelen.

Ook in de voorbereiding denkt Bliksemfles graag met u mee over de opzet van de sessie. Welke gespreksvorm werkt het beste? Hoe richt u de zaal optimaal in? Hoe bakenen we de verschillende deelonderwerpen goed af? En welke technische hulpmiddelen zijn er nodig? Deze en andere vragen komen aan de orde in een voorgesprek, zodat uw bijeenkomst een optimaal succes heeft.